Har jakten på rökarna passerat gränsen?

Det finns enormt mycket att vinna på att så få som möjligt rökar cigaretter. Lidandet som uppstår som en följd av rökningen är enormt och kostnaden för samhället är svår att helt överblicka.

Uppväxt på 70-talet har jag sett hur rökningen har gått ifrån att bokstavligen finnas överallt till att sakta men säkert förpassas bort ifrån alla som inte är intresserade av att ofrivilligt ta del av rökarnas ovanor.

Under min barndom rökte man i bilen under familjeutflykten och så undrade föräldrarna hur barnen kunde bli åksjuka så snabbt efter avfärd. Taskigt balanssinne eller rökningen i bilen?

Alla de miljöer som idag är rökfria, och som absolut ska vara det, var på 70- och 80-talet fyllda med rök; i våra bostäder, i bilar, på bussar, i flygplan, i sjukhusens väntrum, lunchrummen på jobbet och på restauranger och andra sociala samlingsplatser. Det var helt enkelt fritt fram att röka och mycket beroende på att farligheten ännu inte tagits på fullt allvar.

I takt med kunskap och allmänt sunt förnuft har alla de här orimliga platserna för rökning försvunnit. Inte bara i Sverige utan i många andra länder.

Jag har själv på nära håll beskådat vad rökningens följdeffekter har skapat för lidande och har inga som helst åsikter om annat än att allt det som har gjorts är helt rätt. Så det finns ingen som helst tvekan från min sida om vad jag tycker om rökning och det fullkomligt bisarra i att någon upplyst människa idag väljer att frivilligt röka.

När det nu är så att rökning ska förbjudas i en rad utomhusmiljöer, som idag inte omfattas, så tänker jag att man någonstans har kommit till en gräns där det inte längre handlar om var rökning ska vara förbjudet eller tillåtet utan ifall rökningen i sig ska vara tillåtet alls.

Om samhällets mål är att så få som möjligt ska röka, för att värna om folkhälsan och alla de negativa följder som kommer med detta i form av sjukdomar och ekonomisk belastning på sjukvården, så ska det givetvis ske på alla rimliga sätt.

Med det som nu sker så har jag svårt att se var det i fortsättningen går att röka utan att det antingen är förbjudet eller att någon kommer att tycka att det är olämpligt? I sitt eget hem så länge man äger det själv och inte bor i en bostadsrättsförening som snart förbjuder rökning inom föreningens ramar? I en förödmjukande rökbur på en flygplats? Ute i skogen?

Platserna kommer inom kort inte att vara många och kvar återstår i konsekvensens namn ett fullkomligt förbud för cigaretter.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »